Zapalenie mięśnia sercowego – przyczyny, objawy, leczenie

CardiPro – co to jest i jak działa?
Zapalenie mięśnia sercowego - przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie mięśnia sercowego jest zapaleniem tkanki mięśniowej serca (mięśnia sercowego), które powoduje śmierć tkanki.
Zapalenie mięśnia sercowego może być spowodowane wieloma zaburzeniami, w tym infekcjami, toksynami i lekami, które wpływają na serce, jak również chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak sarkoidoza, ale często przyczyna jest nieznana.
Objawy mogą być różne i mogą obejmować zmęczenie, duszność, obrzęk (obrzęk), postrzeganie bicia serca (kołatanie serca) i nagłą śmierć.


Diagnostyka opiera się na elektrokardiogramie (EKG), pomiarze biomarkerów sercowych, obrazowaniu serca i biopsji mięśnia sercowego.

Leczenie zależy od przyczyny i obejmuje leki na niewydolność serca i arytmię oraz rzadko leczenie chirurgiczne.
Zapalenie może rozprzestrzenić się na cały mięsień sercowy lub pozostać ograniczone do jednego lub kilku obszarów. Jeśli zapalenie rozprzestrzenia się na osierdzie (dwuwarstwowy elastyczny worek, który otacza serce), rozwija się zapalenie mięśnia sercowego. Stopień zaangażowania i rozszerzenia mięśnia sercowego w osierdziu może decydować o rodzaju objawów. Zapalenie rozprzestrzeniające się w całym sercu może powodować niewydolność serca, arytmie i czasami nagłą śmierć sercową. Mniej rozległe zapalenie jest mniej prawdopodobne do wywołania niewydolności serca, ale nadal może powodować arytmię i nagłą śmierć sercową. Zaangażowanie osierdzia powoduje ból w klatce piersiowej i inne objawy typowe dla zapalenia osierdzia. Niektórzy ludzie są bezobjawowi.

Zapalenie mięśnia sercowego – przyczyny


Zapalenie mięśnia sercowego może mieć przyczyny zakaźne lub nie zakaźne. Wiele przyczyn nie może być zidentyfikowanych (idiopatycznych).

W Stanach Zjednoczonych i większości innych krajów rozwiniętych zakaźne zapalenie mięśnia sercowego jest najczęściej wywoływane przez infekcje wirusowe. Najczęstszymi przyczynami wirusowymi w Stanach Zjednoczonych są parwowirus B19 i ludzki herpeswirus 6. W krajach rozwijających się zakaźne zapalenie mięśnia sercowego jest najczęściej spowodowane przez gorączkę reumatyczną, chorobę Chagasa lub AIDS.

Do przyczyn niezakaźnych należą substancje toksyczne dla serca (takie jak alkohol i kokaina), niektóre leki oraz niektóre zaburzenia autoimmunologiczne i zapalne. Zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez leki nazywa się nadwrażliwością na zapalenie mięśnia sercowego.

apalenie mięśnia sercowego – Symptomy


Pacjenci mogą mieć tylko niektóre objawy lub mieć ciężką niewydolność serca, która postępuje szybko i z ciężką arytmią. Objawy zależą od przyczyny zapalenia mięśnia sercowego oraz stopnia i ciężkości stanu zapalnego.

Objawy niewydolności serca mogą obejmować zmęczenie, duszność i obrzęk (obrzęk).

Niektóre osoby mogą czuć bicie serca (kołatanie serca) lub zemdleć. U niektórych osób pierwszym symptomem jest nagła, ciężka arytmia.

Jeśli zapaleniu osierdzia towarzyszy zapalenie mięśnia sercowego, pacjenci mogą skarżyć się na ból w klatce piersiowej. Tępy lub silny ból może promieniować do szyi, pleców lub ramion. Ból waha się od łagodnego do intensywnego. Bóle w klatce piersiowej spowodowane zapaleniem osierdzia nasilają się zazwyczaj w wyniku ruchów klatki piersiowej, takich jak kaszel, oddychanie lub połykanie. Ból może być złagodzony przez siedzenie i pochylanie się do przodu.

Osoby z zakaźnym zapaleniem mięśnia sercowego mogą skarżyć się na objawy infekcji, takie jak gorączka i bóle mięśni, zanim dojdzie do zapalenia mięśnia sercowego. Zapalenie mięśnia sercowego związane z przyjmowaniem leków lub nadwrażliwość na leki mogą towarzyszyć wysypce. Niektórzy ludzie mogą mieć powiększone węzły chłonne.

Zapalenie mięśnia sercowego może być ostre, podostre lub przewlekłe. W niektórych przypadkach zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Zapalenie mięśnia sercowego – Diagnoza

  • Elektrokardiogram (EKG) i pomiar markerów sercowych
  • Diagnostyka obrazowania sercowego
  • Czasami, biopsja endomiokardialna
  • Badania mające na celu ustalenie przyczyny
  • Zapalenie mięśnia sercowego jest podejrzane u osób, które są również zdrowe bez czynników ryzyka chorób serca z objawami niewydolności serca lub arytmii.

Wykonuje się EKG w celu poszukiwania dowodów na problemy z sercem.

Lekarz mierzy poziom markerów sercowych (substancji obecnych w przypadku uszkodzenia serca) we krwi.

Badanie echokardiograficzne może wykazać nieprawidłowości u osób z zapaleniem mięśnia sercowego.

Rezonans magnetyczny serca może wykazywać charakterystyczny wzorzec nieprawidłowości u osób z zapaleniem mięśnia sercowego.

W celu potwierdzenia zapalenia mięśnia sercowego można wykonać biopsję endomiokardialną, w której próbka tkanki jest pobierana z wewnętrznej ściany serca i badana pod mikroskopem. Ponieważ jednak diagnoza zależy od lekarza pobierającego próbkę tkanki z obszaru dotkniętego chorobą, biopsja endomiokardialna może nie być najlepszą metodą rozpoznania zapalenia mięśnia sercowego. Dlatego też, jeśli biopsja endomiokardialna wykaże oznaki zapalenia mięśnia sercowego, zaburzenie to jest potwierdzone, ale fakt, że próbka tkanki nie wykazuje oznak zapalenia mięśnia sercowego nie oznacza, że można wykluczyć diagnozę. Ponadto, ponieważ biopsja endomiokardialna niesie ze sobą ryzyko poważnych powikłań, w tym uszkodzenia ściany serca i śmierci, nie jest wykonywana rutynowo, chyba że lekarz podejrzewa gigantyczne komórkowe zapalenie mięśnia sercowego (ponieważ wczesne leczenie gigantycznego komórkowego zapalenia mięśnia sercowego może uratować życie) lub jeśli zapalenie mięśnia sercowego powoduje ciężką niewydolność serca lub arytmię.

Diagnoza przyczyny – podsumowanie


Po zdiagnozowaniu zapalenia mięśnia sercowego przeprowadza się badania w celu ustalenia jego przyczyny. U zdrowych wcześniej osób dorosłych z infekcją wirusową i zapaleniem mięśnia sercowego rozległa ocena zwykle nie jest konieczna.

Kompletny hematokryt jest przydatny do badania niektórych typów białych krwinek (eozynofilów), obecnych w dużych ilościach u osób z nadwrażliwością na zapalenie mięśnia sercowego.

Cewnikowanie serca może być przydatne w celu wykluczenia zmniejszenia przepływu krwi do serca, ponieważ zapalenie mięśnia sercowego może naśladować atak serca.

W innych przypadkach do ustalenia rozpoznania może być konieczna biopsja tkanki sercowej.

Konieczne mogą być inne badania, w tym badania na zaburzenia autoimmunologiczne, zakażenie wirusem niedoboru odporności człowieka, histoplazmozę i inne zakażenia.

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego


Leczenie niewydolności serca obejmuje leki moczopędne i azotany w celu złagodzenia objawów. W niektórych przypadkach niewydolności serca może być konieczna operacja, np. wszczepienie implantu urządzenia wspomagającego pracę lewej komory (LVAD) lub przeszczep serca. Długotrwałe leczenie niewydolności serca jest konieczne.

Arytmie są leczone terapią antyarytmiczną. Czasami niezbędny jest stymulator, jeśli arytmia się utrzymuje.

Czasami można podawać antybiotyki lub leki w celu leczenia innych rodzajów infekcji, jeśli zapalenie mięśnia sercowego jest zakaźne.

Kiedy zapalenie mięśnia sercowego jest spowodowane przez lek lub toksyny, substancja powodująca problem zostaje przerwana i podawane są kortykosteroidy.

Olbrzymokomórkowe zapalenie mięśnia sercowego jest leczone kortykosteroidami i terapią immunosupresyjną.

Zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez sarkoidozę jest leczone kortykosteroidami.