WSPÓŁPRACA Z LOKALNYM RADIEM INTERNETOWYM „TOKSYNA”

Uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej wraz z opiekunami-nauczycielami co jakiś czas spotykają się w lokalnym internetowym radiu „Toksyna” w celu nagrywania piosenek, słuchowisk, udzielania lub przeprowadzania wywiadów. Dzięki uprzejmości osób prowadzących radio, często uczniom szkoły użyczany jest profesjonalny sprzęt, np. podczas realizacji projektu edukacyjnego „Moja okolica” kilku uczniów dzięki użyczeniu przez radio profesjonalnego mikrofonu i dyktafonu przeprowadzało wywiady z mieszkańcami Straszyna.

5 (45)

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka może być skierowana do wszystkich typów szkół. Nasza placówka jest zespołem szkół – znajdują się tam oddziały przedszkolne, nauczanie zintegrowane, szkoła podstawowa i gimnazjum. Z radiem współpracują uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół zespołu.

Dobrą praktykę mogą realizować nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami w różnych placówkach. Nauczyciele mogą wzbogacać swoje lekcje przez wizyty w radiu (zgodnie z podstawą programową, która  mówi o tym, że nauczyciele powinni poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów).

5 (46)
5 (47)

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki zastosowaniu dobrej praktyki na stałe zawiązała się współpraca z tzw. instytucją z otoczenia szkoły. Szkoła inicjuje i wspiera działania uczniów, którzy podejmują aktywność społeczną i obywatelską na rzecz swojej szkoły i społeczności lokalnej. Współpraca z radiem wspiera jakość realizowanego procesu edukacyjnego i wychowawczego – działanie to rozwija kreatywność młodzieży, uczniowie maja wpływ na życie artystyczne w szkole.

Młodzież dostrzegła swój potencjał i talenty – dzięki występom w radiu, nagraniom, udziale w audycjach stali się pewniejsi siebie, bardziej kreatywni.

5 (48)

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Nauczyciele, po zaobserwowaniu potrzeb swoich uczniów oraz z chęci zaciekawienia ich i ulepszenia swoich metod edukacyjnych, zaczęli kontaktować się z rodzicami oraz osobami, które działają w lokalnym radiu „Toksyna”.

Kiedy np. uzdolnieni wokalnie uczniowie gimnazjum chcieli wziąć udział w konkursie „Odkrywamy talenty na Pomorzu”, a warunkiem udziału w tym konkursie było przesłanie nagrania – radio umożliwiło młodzieży profesjonalne nagranie konkursowych piosenek.

Współpraca z radiem odbywa się na wielu płaszczyznach. Uczniowie mogą zobaczyć, jak działa radio od wewnątrz, mają możliwość nagrywania różnych tematów, mogą wypożyczyć profesjonalny sprzęt, który używają do wykonania szkolnych zadań, poprowadzić audycję lub udzielić w niej wywiadu.

Osoby działające w radiu są otwarte na wszelkie pomysły uczniów i nauczycieli, chętnie też udostępniają swoje zasoby.

Chociaż wszelkie działania odbywają się na ogół poza godzinami lekcyjnymi (popołudnia, wieczory), uczniowie chętnie biorą udział we wszelkich przedsięwzięciach radiowych.

5 (49)

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Do realizacji dobrej praktyki potrzebne są pomysły, chętne osoby i czas. Często na nagrania do radia uczniowie wraz z opiekunami przychodzili w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Do tych działań można także włączyć dodatkowe osoby, np. absolwentów szkoły.

5 (50)

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Jeśli w szkole odbywają się ciekawe przedsięwzięcia (wystawy, wieczory poetyckie, muzyczne), można zaprosić przedstawicieli radia, poprosić też o reklamę tych wydarzeń na antenie. Do realizacji warto włączyć większą liczbę uczniów, rodziców i absolwentów.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Współpraca z radiem przebiega raczej spontanicznie – nie mamy harmonogramu spotkań z konkretnymi datami. W przyszłości jednak warto uściślić te terminy. Ciekawym pomysłem jest np. utworzenie koła, w ramach którego zainteresowani uczniowie regularnie chodziliby do radia, poznawali działanie sprzętu, poznawali pracę dziennikarza radiowego.

5 (51)

DODATKOWE UWAGI

https://www.facebook.com/Radio.ToksynaFM?fref=ts

http://www.toksyna.fm

https://www.facebook.com/sugimstra

Zdjęcia pochodzą ze strony Radia „Toksyna” i z profilu na Facebooku gimnazjum w Straszynie.