KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ„Ratujmy Kobiety 2017”

KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ„Ratujmy Kobiety 2017”-

ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie ul. Związku Walki Młodych 17 lok.12,02-786 Warszawa

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

Lp.Imię (imiona) i NazwiskoAdres zamieszkania(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)Nr ewidencyjny PESELPodpis
12345
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.