WORD CAFE – OPRACOWANIE KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Word cafe – opracowanie koncepcji pracy szkoły
Dobra praktyka – na podstawie praktyk przesłanych na konkurs w ramach projektu „Szkoła współpracy”
Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie
Przykład opracowania koncepcji pracy szkoły metodą world cafe
Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli angażować się w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole? Jak poprawić wyniki dydaktyczne szkoły? Co zrobić, by absolwent naszej szkoły był człowiekiem otwartym, odpowiedzialnym, prawym, kreatywnym i wszechstronnym? Te i inne pytania wielokrotnie padały z ust nie tylko nauczycieli, ale także rodziców i uczniów. Postanowiono zorganizować wspólną debatę, by odpowiedzieć na postawione na początku pytania i wspólnie zaplanować działania na kolejne lata. Spotkano się o godzinie 17. W debacie uczestniczyli wszyscy nauczyciele oraz po 2 rodziców i 2 uczniów z każdej klasy. Podzieleni na grupy – 4 uczniów, 4 nauczycieli, 4 rodziców – odpowiadali na 7 kluczowych pytań. W każdej z przygotowanych 7 sal siedział sekretarz. Każda 12-osobowa grupa zajmowała się jednym pytaniem przez 10 minut, następnie przechodziła do kolejnej sali, czyli do kolejnego pytania. Wszystko odbywało się sprawnie, wszyscy wiedzieli, co mają robić i szanowali swój czas. Obradowanie trwało dwie godziny, a potem w miłej atmosferze, przy herbacie i ciastku, zapoznano się z wnioskami wypracowanymi w każdej z sal. Następnie pracę przejęła 6-osobowa grupa, która spisała wszystkie wspólne ustalenia i stworzyła koncepcję pracy szkoły. Została ona później przedstawiona wszystkim rodzicom i uczniom.