UKŁADANIE KALENDARZA WYDARZEŃ SZKOLNYCH

Uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie opracowali kalendarz wydarzeń szkolnych. Na początku roku szkolnego wychowawcy wraz ze swoimi uczniami podczas godzin wychowawczych stworzyli bazę pomysłów do zrealizowania w nadchodzącym roku szkolnym. Takie samo zadanie wykonali rodzice podczas zebrań. Następnie propozycje przekazano zespołowi przedstawicieli samorządu uczniowskiego, rady rodziców i rady pedagogicznej. Opracował on kalendarz wydarzeń wraz z planem działań jego wdrażania.
Każda klasa opracowała kalendarz wydarzeń na jeden miesiąc. Wszystkie kalendarze zostały umieszczone w antyramach i wywieszone na korytarzu szkolnym. Dzięki nim wszyscy wiedzą, co będzie się działo w szkole. Są też bardziej zmotywowani do działania, kiedy widzą, że trzeba przygotować kolejne wydarzenia.