SZKOLNY OŚRODEK KULTURY SOK

Szkolny Ośrodek Kultury SOK to nowe miejsce w podziemiach budynku szkoły: świetlica dla uczniów Społecznego Gimnazjum Ad Astra. Stworzyliśmy miejsce, które jest przestrzenią do:

 • spotkań z ciekawymi ludźmi, zapraszanymi z inicjatywy rodziców, uczniów i nauczycieli;
 • spotkań z rodzicami, którzy będą opowiadać o swoich zawodach w ramach cyklu spotkań „Dlaczego warto zostać………? (lekarzem, policjantem, naukowcem, informatykiem);
 • warsztatów, np. kulinarnych;
 • wolontariatu, wystaw;
 • wieczorów filmowych;
 • zajęć szachowych, brydżowych;
 • rozrywki, gier towarzyskich, ciekawych rozmów i dyskusji, np. o literaturze.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Chcemy, aby w naszej szkole poprawiła się współpraca pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami, aby każdy czuł się częścią całości i abyśmy wspólnie mierzyli wysoko, stawiali sobie ambitne cele i czuli się współodpowiedzialni za ich realizację. Nasze działania kierujemy do przeszło stu uczniów Społecznego Gimnazjum Ad Astra w Miliczu, do około dwustu rodziców i kilkudziesięciu nauczycieli.

Aby udoskonalić współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, potrzebna nam jest przestrzeń, miejsce spotkań. Stąd zrodził się pomysł stworzenia Szkolnego Ośrodka Kultury (SOK) w pomieszczeniach znajdujących się w budynku szkoły.

Takie lub podobne działanie może być zrealizowane w każdej szkole, zarówno dużej, jak i mniejszej.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Rezultaty bezpośrednie:

 • przeprowadzenie comiesięcznych spotkań dla uczniów z rodzicami reprezentującymi różne profesje;
 • przygotowanie i udział uczniów w zawodach szachowych, brydżowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów na zajęcia dydaktyczne i rekreacyjne

Rezultaty pośrednie:

 • zmiana postaw tych rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy nie byli dotąd skłonni do zaangażowania się w życie szkoły;
 • zwiększenie motywacji uczniów do samorozwoju i bardziej efektywnego spędzania wolnego czasu;
 • większa współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Nasze działanie dotyczy ważnych obszarów funkcjonowania naszego gimnazjum: organizacji życia szkoły oraz organizacji przestrzeni sprzyjającej edukacji, pracy, zabawie i integracji.

Etapy realizacji pomysłu:

maj-czerwiec: opracowanie planu działań, określenie zasobów;

sierpień-wrzesień: aranżacja wnętrza SOK, określenie budżetu i spraw dotyczących finansowania, przydzielenie zadań;

wrzesień:

 • wypracowanie zasad jej działania;
 • otwarcie SOK;
 • ogłoszenie konkursu na logo;
 • wypracowanie harmonogramu zajęć w SOK przez rodziców, uczniów i nauczycieli (zbieranie pomysłów na szkolnej tablicy w holu szkoły);

październik-grudzień: początek cyklicznych spotkań, warsztatów;

styczeń: pierwsza ewaluacja projektu, wprowadzenie ewentualnych zmian w działaniu SOK.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Nauczyciele wspomagają uczniów i rodziców w tworzeniu świetlicy, koordynują działania, oraz sprawują opiekę nad uczniami w trakcie zajęć. Zatrudniono też opiekuna świetlicy.

Koszty związane z umeblowaniem wnętrza pokryły środki Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja” i władze powiatu, a koszty eksploatacyjne pokryje Społeczne Gimnazjum Ad Astra. Będziemy też razem, w ramach współpracy RUN, wypracowywać pomysły na zdobycie środków na prowadzenie SOK (np. kiermasze).

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Wyposażamy nasz SOK w gry edukacyjne, czasopisma.

Samorząd uczniowski zaplanował cykl debat z udziałem trzech społeczności szkoły (rodzice, uczniowie, nauczyciele) oraz przedstawicieli środowisk lokalnych.