„SZKOLNA PLOTKA”- WSPÓLNE REDAGOWANIE GAZETKI SZKOLNEJ

Pismo „Szkolna Plotka” dawno temu było redagowane w naszej szkole. Postanowiliśmy, wspólnie z rodzicami, uczniami i nauczycielami, podjąć próbę jego reaktywacji. Nowa „Szkolna Plotka” została wydana po raz pierwszy z okazji Świąt Wielkanocnych. Nakład rozszedł się w ciągu jednego dnia! Taki sukces pozwolił na stworzenie redakcji, grupa ta do dziś redaguje kolejne numery.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Wspólne redagowanie szkolnej gazetki może być zadaniem wykonywanym na każdym etapie edukacyjnym. W każdym typie szkoły inicjatorami powinni być jednak uczniowie. Przez nich trafiamy do rodziców, którzy zainteresowani tematami i zachęceni przez dyrektora oraz nauczycieli, zechcą podzielić się swoimi talentami i umiejętnościami redakcyjnymi.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki zastosowaniu naszego pomysłu nawiązała się współpraca zespołu redakcyjnego składającego się z uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przesyłane na skrzynkę mailową pomysły uczniów i rodziców pozwalają wykazać się umiejętnościami w różnych dziedzinach. Prezentacja pomysłów na łamach „Szkolnej Plotki”  uaktywniła grupę rodziców, którzy chcą w jakiś sposób wesprzeć działania szkoły, a nie mogą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach czy inicjatywach szkolnych. Drogą elektroniczną przesyłają swoje projekty i pomysły, które następnie są opisywane w szkolnej gazetce.

Rodzice podczas organizowanych spotkań wychodzą z inicjatywą kolejnych tematów i prowadzą ożywione dyskusje, m.in. na temat wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i lepszej organizacji pracy szkoły.

Uczniowie zapraszani są również na spotkania rady rodziców, aby tam przedstawić swoje działania i pomysły. Obie grupy współpracują z nauczycielami, których rolą jest koordynacja działań i ostateczne ich finalizowanie.

Największym sukcesem jest poprawa wzajemnej komunikacji wszystkich organów szkoły, a wymiernym tego przykładem jest wspólna realizacja kolejnego projektu „Bezpieczna SP 4”, współfinansowanego z Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Pozyskaliśmy nowoczesną drukarkę, która pozwoli nam drukować pisemko w kolorze i wydawać je prawie bezpłatnie.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Do realizacji naszego pomysłu potrzebna była przede wszystkim dobra komunikacja, umiejętność współpracy w grupie, stworzenie miejsca wspólnych spotkań zespołu redakcyjnego oraz utworzenie skrzynki mailowej, do której napływają pomysły. Wykorzystanie technologii informacyjnej (dziennika elektronicznego) pozwala tę komunikację rozwijać i na bieżąco wzbogacać. Potrzebni są przede wszystkim ludzie, którzy mają dużo ciekawych pomysłów i chcą nimi się dzielić. Najwięcej czasu upływa przy składzie pisemka, układaniu artykułów w kolumnach tekstu i racjonalnym wykorzystaniu każdego wolnego miejsca. Tego zadania podejmuje się nauczyciel, który wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, przygotowuje pisemko do druku. Koszty poniesione przez szkołę to kupno papieru i tonera. Nie są to jednak ogromne kwoty, a w razie potrzeby możemy liczyć na wsparcie finansowe ze strony rady rodziców.

6 (7)

Spotkanie Nauczycieli i Rodziców – giełda pomysłów.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Bardzo zależy nam na kolejnych pomysłach, zarówno ze strony uczniów, jak i rodziców. Angażować musimy młodszych uczniów, a przez nich i ich rodziców, by odkrywać talenty redaktorskie mogące działać przez dłuższy czas. Warto by było nawiązać współpracę z profesjonalną firmą poligraficzną, która opracowałaby lepszą szatę graficzną.

Prezentowanie pisemka w formacie PDF umożliwi jego archiwizowanie i ciągłość redakcyjną.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Trudności pojawiają się przy organizacji wspólnych spotkań. Dogranie dogodnego dla wszystkich terminu bywa trudne… Stąd pomocą służy Internet i dziennik elektroniczny, który ułatwia komunikację. Konieczne okazują się jednak częstsze spotykania redakcji na kilka tygodni przed wydaniem kolejnego numeru.

DODATKOWE UWAGI

Filmiki o Szkole Współpracy nakręcone przez rodziców: