Szkoła współpracy

PORADNIK UCZNIASamorząd uczniowski i wpływ uczniów na decyzje 

homeuczen

PORADNIK NAUCZYCIELAWspółpraca z radą rodziców i instytucjami lokalnymi 

NAUCZYCIELAWspółpraca z radą rodziców i instytucjami lokalnymi PORADNIK

PORADNIK RODZICAUczestnictwo w życiu szkoły i wspólne decyzje

homerodzic

STANDARDY WSPÓŁPRACY

numbersOnWhiteBg

Szkoła Współpracy – wpisuje się w proces systemowej modernizacji szkoły czyniąc z niej podmiot bliski i przyjazny, oparty na wzajemnym szacunku i podmiotowości każdego z członków społeczności szkolnej. W konsekwencji wdrożenia Szkoły Współpracy rodzice i uczniowie wzmacniają realny wpływ na to, jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują. Więcej

DOBRE PRAKTYKI

lightBulb

boyAndGirl

PORTAL DLA RODZICÓWWięcej informacji o tym, jak dotrzeć do zasobu wiedzy i dobrych praktyk ułatwiających podejmowanie aktywności na terenie szkoły, można znaleźć na stronie rodziceiszkola.pl

twoFace

Portal szkolasamorzadu.pl, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w prosty sposób uczy, jak założyć, a następnie działać w samorządzie szkolnym.

footer
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/europejski-fundusz-spoleczny/przeczytaj-o-europejskim-funduszu-spolecznym/
https://frdl.org.pl