SZATNIA

Gimnazjaliści w ankietach i rozmowach z samorządem i dorosłymi skarżyli się na problem w organizacji szatni. Panował w niej chaos, z powodu którego uczniowie spóźniali się na lekcje i na autobus. Zdecydowano o wprowadzeniu zmian w organizacji szatni. Grupa uczniów, nauczycieli i rodziców wypracowała nowe zasady. Każda klasa ma dyżur w szatni w danym tygodniu. Dyżur nauczycieli ustalony jest na stałe. Dyżur uczniów polega na pomocy szatniarce w odbieraniu i wydawaniu ubrań. Dwóch uczniów dyżuruje rano przed lekcjami, dwóch po lekcjach. Dwóch dyżurnych w kamizelkach odblaskowych pilnuje porządku przy wejściu i wyjściu uczniów z szatni. Dyżurujący nauczyciel dba o porządek i bezpieczeństwo oraz wspiera dyżurujących uczniów. Podczas podsumowujących debat uczniowie przyznali, że zaczęli się rzadziej spóźniać i czują się bezpieczniej. Widząc pozytywne efekty wspólnej pracy, w szkole planowane są dalsze zmiany: zorganizowanie nowej szatni w innym, bardziej dogodnym miejscu.