REMONTUJEMY, MALUJEMY, WIĘC W BAJKOWEJ STOŁÓWCE SMACZNIE I PRZYJEMNIE JEMY!

Szkoła Podstawowa w Rychnowach jest małą, wiejską szkołą, która spełnia nie tylko zadania edukacyjne, ale inicjuje i wspiera działania uczniów. Jest też miejscem spotkań mieszkańców wsi, organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych. Uczęszcza do niej 251 uczniów z różnych miejscowości położonych na terenie gminy Człuchów. Możemy zatem powiedzieć, że pełni bardzo ważną funkcję w środowisku lokalnym. Od wielu lat współpracujemy zosobami oraz instytucjami z najbliższego otoczenia, budujmy wizerunek szkoły otwartej na wspólne działanie uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Analizując nasze możliwości, wspólnie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy remont szkolnej stołówki oraz korytarza. Efektem naszej współpracy, która przebiegała w atmosferze zaufania, szacunku i zrozumienia, jest kolorowy, bajkowy korytarz prowadzący do odnowionej stołówki, w której uśmiechnięta rybka i ośmiornica przypominają wspólną pracę, a także zabawę podczas malowania ścian. Wyremontowane pomieszczenia stały się wyjątkowym miejscem, zachęcającym do spożywania posiłków. Wszyscy chętnie uczestniczyliśmy projekcie, dostrzegając potrzeby, współdecydując i akceptując podjęte działania. Chwalimy się swoją pracą i jesteśmy dumni z zadania, które wspólnie wykonaliśmy podczas wakacji. Informacje o tak aktywnych wakacjach roznosiły się błyskawicznie. Do pracy przyłączały się osoby niezwiązane na co dzień ze szkołą oraz rodzice przyszłych uczniów. Nasze działania integrowały środowisko. We wszystkich spotkaniach uczestniczyły również dzieci, które chętnie pomagały i podsuwały ciekawe pomysły.

4 (28)

Stołówka i korytarz przed remontem.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Wybrane przez nas zadanie może być skierowane do wszystkich placówek, które chcą poprawić estetykę przestrzeni szkoły lub przedszkola. Dzisiaj coraz modniejsze jest wykorzystanie do współpracy profesjonalnych projektantów wnętrz. Jesteśmy dobrym przykładem, jak bez pomocy specjalistów można wykonać „superpracę”. Dobry pomysł, chęci i efekty pracy dowodzą, że znajdziemy wielu pomagających. W realizację dobrej praktyki mogą być zaangażowane wszystkie typy szkół i przedszkola, niezależnie od ich wielkości i położenia. Oczywiście, podział zadań należy dostosować do wieku uczestników. Podczas prac świetnie można zintegrować działania nie tylko nauczycieli z rodzicami i uczniami, ale także rodziców z ich dziećmi. Podjęte przez nas działanie świetnie angażuje,daje także możliwość wspólnego spędzania czasu. Pozwala również na włączenie w przedsięwzięcie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki zastosowaniu dobrej praktyki umocniliśmy współpracę pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami. Uczniowie i rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. Wpłynęło to znacząco na poprawę relacji i na otwartość podejmowania nowych działań, które stały się motorem do dalszej, systematycznej współpracy. Przedstawiciele RUN wychodzą z nowymi propozycjami oraz wyrażają chęci do pracy, np. uczestniczą aktywniej w życiu klasy i szkoły. Wzrosła ilość wspólnych akcji, np. wykopki, rodzinny piknik, przedstawienia z udziałem rodziców, malowanie przedszkola, pomoc w zbiórce żywności, pogadanki i konsultacje dla rodziców. W trakcie realizacji zadań panuje miła i życzliwa atmosfera, zawiązują się nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Uczestnicy systematycznie spotykają się, aby omawiać realizację kolejnych pomysłów. Wspólna praca pozwala uwierzyć, że razem możemy wiele osiągnąć. Dzieciom dajemy przykład, jak pełne zaangażowanie pozwala realizować podjęte zadania, a szkoła staje się atrakcyjnym miejscem, w którym uczymy się, pracujemy i przebywamy. Podczas prac ujawniają się niezwykłe talenty, np. przepięknie wykonane rysunki na ścianie.

Największym osiągnięciem programu jest odnowiona, kolorowa, dopasowana do nowo-czesnej szkoły stołówka, w której nasi uczniowie jedzą w przyjemnych warunkach. Zwiększenie atrakcyjności tych pomieszczeń sprawiło, że dzieci nie tylko chcą w stołówce jeść, ale chętnie chodzą tam na dodatkowe zajęcia (np. wspólne pieczenie pierniczków, pizzy, ciast).

Istotne dla nas jest także to, że do wspólnej realizacji wyznaczonego celu udało nam się zaangażować aż tyle osób oraz zintegrować społeczność.

Podjęte przez nas działanie doprowadziło do:

  1. zintegrowania społeczności (RUN);
  2. budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
  3. poczucia wśród uczniów, że mają realny wpływ na życie szkoły, a ich potrzeby są zauważane i realizowane.
4 (29)
4 (30)

Odnowiona stołówka i korytarz.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Podjęte przez nas działanie dotyczyło obszaru przestrzeni szkoły, która powinna być tworzona z uczniami tak, aby sprzyjała budowaniu więzi z miejscem nauki. W działanie udało się nam zaangażować 59 osób – przepracowały one wspólnie około 509 godzin. Remont stołówki był odpowiedzią na potrzeby uczniów, wskazywane podczas ogólnoszkolnej debaty jako najważniejsze. Coraz częściej podczas spotkań klasowych i samorządu uczniowskiego oraz w przeprowadzanych ankietach pojawiały się sygnały o potrzebie zmiany wyglądu tego pomieszczenia: stołówka była miejscem najmniej atrakcyjnym w szkole. Z opinią dzieci jednomyślnie zgodzili się nauczyciele i rodzice, uznając, że takie wnętrze nie pasuje do rozbudowanej i nowocześnie wyposażonej szkoły.

4 (31)

Debaty przeprowadzone przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zachęceni do nowych wyzwań po warsztatach „Szkoły Współpracy”, chętnie organizowaliśmy nasze spotkania, które odbywały się nie tylko w szkole. Aktywną współpracę rozpoczęliśmy wspólnym grillem, podczas którego zebraliśmy informacje związane z umiejętnościami i możliwościami potrzebnymi do wykonania zadania. Nie zabrakło miłych pogawędek i wspomnień ze szkolnych lat. Pozytywne emocje dostarczyły dużo radości i pomogły w organizacji pracy.

4 (32)

Spotkania robocze.

Przeprowadzenie podczas grilla „burzy mózgów” pomogło nam w ustaleniu, co kto umie i w czym się specjalizuje oraz w rozpoczęciu naszego działania. Wcześniejsze spotkania  samoistnie wyłoniły szefa zespołu. Następnie utworzyliśmy ekipę remontową, ustaliliśmy plan konkretnych przedsięwzięć z określeniem terminów i sposobów ich realizacji.

Każdy z uczestników programu miał określone zadanie: jedni kładli nową instalację elektryczną, drudzy obniżali sufit, kolejni szlifowali, malowali i ozdabiali ściany, a jeszcze inni sprzątali. Był też zespół zajmujący się zakupami i transportem materiałów oraz promocją w lokalnej prasie. Spotkania integracyjne i robocze systematycznie uwiecznialiśmy na zdjęciach, które wykorzystaliśmy do zaprezentowania wyników naszej pracy.  Rodzice, którzy nie mogli uczestniczyć w pracach, zadeklarowali finansowanie części zakupów.

4 (33)
4 (34)

Notatki szefa zespołu

4 (35)
4 (36)

Uczniowie, rodzice i nauczyciele w akcji remontowej

Swoją pracę podsumowaliśmy na spotkaniu wszystkich grup. Przygotowano prezentację, którą na zebraniu rodziców z dumą przedstawili uczniowie, zaprosiliśmy też wszystkich do obejrzenia stołówki. Najbardziej aktywnym uczestnikom wręczono podziękowania.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE?)?

Potrzeby związane z realizacją dobrej praktyki są oczywiście zależne od wybranego działania. W naszym przypadku ważne było wybranie osoby koordynującej wszystkie działania, a zarazem takiej, która byłaby łącznikiem pomiędzy RUN. Przygotowanie planu działania z uwzględnieniem podziału zadań dla wszystkich uczestników, np. rozplanowanie czasu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych, systematyczny przepływ informacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystającym ze stołówki, niektóre zadania musiały być wykonane przez fachowców (rodziców), np. instalacja elektryczna. Materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu zakupiliśmy z budżetu szkoły, znaleźli się również wśród rodziców sponsorzy.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Ze względu na usytuowanie kuchni, która znajduje się w piwnicy, moglibyśmy jeszcze osuszyć ściany i je ocieplić, zrobić ogrzewanie podłogowe lub zainstalować klimatyzację z funkcją osuszania.

W naszym przypadku w działania była zaangażowana bardzo szeroka grupa ludzi: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, przyjaciele, rodzice przyszłych uczniów, a także Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że zaplanowane działania wykonaliśmy w pełni i mimo drobnych niespodziewanych trudności (np. zawilgocone ściany, brak pomocników, odpryskująca farba) dzielnie pokonaliśmy wszystkie przeszkody.

Największym problemem był termin wyznaczony do realizacji zadania. Musieliśmy dostosowywać działania remontowe do urlopowego terminów urlopów uczestników programu, z drugiej strony okazało się to pewnym udogodnieniem, ponieważ nie kolidowało z funkcjonowaniem stołówki.