OGRODOWE SZALEŃSTWO

Decyzja o założeniu ogrodu powstała z inicjatywy uczniów oraz rodziców, a pomysł zrodził się podczas debat dotyczących współpracy w szkole. Zadanie rozpoczęliśmy od zebrania chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli Zorganizowano zebranie, na którym ustalono, którzy uczniowie i z jakich klas będą odpowiedzialni za posadzone lub zasiane kwiaty i warzywa. Ustalono miejsce, w którym ma powstać ogród, a następnie przygotowano podłoże. Krok po kroku zrealizowano pomysł.

Dzięki realizacji inicjatywy, przestrzeń szkoły i wokół budynku jest bardziej otwarta oraz przystosowana do aktywności rodziców. Ważnem aspektem jest także to, że inicjatywa tworzona była wspólnie z uczniami, tak aby sprzyjała budowaniu więzi z miejscem nauki.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Dobra praktyka może być skierowana do wszystkich typów szkół posiadających teren, który może być przeznaczony na założenie ogrodu. Realizatorem dobrej praktyki może być cała społeczność szkolna oraz chętne do współpracy osoby spoza szkoły.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki realizacji dobrej praktyki osiągnęliśmy korzyści: wychowawcze, ekologiczne i społeczne, a przede wszystkim udało się upowszechnianie zachowań proekologicznych i wzorców działania w zakresie urządzania przestrzeni przydomowej. Zwiększyła się wrażliwość dzieci oraz mieszkańców wsi na piękno otaczającej przyrody. Działania związane z tworzeniem ogrodu integrują społeczność lokalną i szkolną. Prace w ogrodzie pozwalają poznawać i analizować pozytywne i negatywne skutki ingerencji w środowisko.

Dzięki realizacji dobrej praktyki udało nam się:

  1. przeprowadzenie aktywnych zajęć z przyrody, ekologii, plastyki, języka polskiego, zajęć zintegrowanych;
  2. powstała możliwość przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności;
  3. dzieci mają szansę przenosić nabytą wiedzę i umiejętności do własnych ogródków przydomowych.

Naszym największym sukcesem jest zaangażowanie do współpracy całej społeczności szkolnej i założenie pięknego ogrodu na terenie naszej szkoły.

We wrześniu 2014 roku, w ramach promocji programu, przeprowadzony był wywiad dla „Radia Koszalin”. Relację z prac w ogrodzie mogli usłyszeć wszyscy mieszkańcy regionu.

W październiku w nowym ogrodzie zorganizowany został festyn rodzinny, rozegrano zawody sportowe oraz pieczono zebrane tutaj ziemniaki. Przy organizacji festynu pomagali uczniom ich rodzice oraz nauczyciele.

4 (90)
4 (91)
4 (92)
4 (93)

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

  1. Zadanie rozpoczęliśmy od znalezienia wszystkich chętnych do zajmowania się ogrodem.
  2. Zorganizowano zebranie, na którym ustalono, którzy uczniowie i z jakich klas będą odpowiedzialni za posadzone kwiaty i warzywa. Następnie ustalano miejsce, w jakim ma powstać ogród, a rodzice przygotowali podłoże.
  3. W maju 2014 roku zostały posadzone pierwsze warzywa i kwiaty. Przy sadzeniu sadzonek i siewie roślin uczniom pomagali rodzice i nauczyciele. Pod koniec czerwca i na początku września zebrane zostały pierwsze polony: kwiaty i ziemniaki. W czerwcu Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” działające przy Szkole Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie otrzymało dofinansowanie na założenie i prowadzenie ogrodu z programu „Działaj Lokalnie” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Z otrzymanych środków we wrześniu 2014 roku zostały zakupione ławki ogrodowe, nowe sadzonki kwiatów i warzyw.