NAUKOWE WALENTYNKI

Istotą projektu jest organizowanie na terenie szkoły cyklicznej imprezy – warsztatów przybliżających uczniom niezrozumiały świat nauki i pomagających im w dokonywaniu przyszłych wyborów. Inspiracją  była impreza masowa, która odbywa się w wielu miastach pod hasłem Noc Naukowców. W 2010 roku na terenie naszej szkoły odbyła się pierwsza edycja tego projektu. Głównym celem było przybliżenie dzieciom świata nauki, zachęcenie do poszukiwania, odkrywania i działania. Rozumienia świata poprzez dociekanie prawd, stawiania hipotez i sprawdzania ich dzięki dedukcji oraz eksperymentom.

Jednym z większych przedsięwzięć był zorganizowany pod dachem naszej szkoły fizyko-chemiczny show. Pokazaliśmy naszym uczniom, że świat matematyki, fizyki i chemii jest ciekawy, kolorowy, a czasami nawet wybuchowy! W wyznaczonych klasach dzieci i dorośli mogli uczestniczyć w pokazach fizyko-chemicznych, zobaczyć produkcję pasty słoniowej, chemiczną ciuchcię, wybuchowy wulkan, sztuczną krew. W jednej z sal wyświetlany był film pro-ekologiczny „Noc na Ziemi”, który w sposób bardzo przystępny, żartobliwy przekazywał treści tak ważne w dzisiejszych czasach, jak ochrona środowiska. Pobudzał uczestników do refleksji i globalnego spojrzenia na otaczający nas świat. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia, np. chemiczne podnoszenie wody, wbijanie gwoździa bananem, dymiące lodowe napoje. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać ćwiczenia i przekonać się, że niemożliwe staje się możliwe. Dodatkową atrakcją była ekspozycja z zakresu robotyki. Szczególnie chłopcy z ogromnym zapałem projektowali roboty i wdrażali się do pracy konstruktora. Dzięki pracownikom Muzeum Archeologicznego dzieci mogły stać się „małymi archeologami” i poszerzyć swoją wiedzę na temat pradziejów Wielkopolski, ziem polskich i cywilizacji starożytnych. Obserwowali pod mikroskopem starożytne monety, naczynia,  mogli też dotknąć szkieletu praczłowieka.


W 2014 r. były to Zawodowe Walentynki,  rodzice zgodzili podzielić się swoimi pasjami, a uczniowie nich uznali ten pomysł za bardzo interesujący. Głównym zadaniem w realizacji tegorocznego projektu stało się przybliżenie dzieciom zawodów, jakie wykonują dorośli i poznanie ich pasji. W tym celu zaplanowano profesjonalne pokazy przedstawicieli wybranych grup zawodowych. W porozumieniu z rodzicami uczniami i nauczycielami ustalono harmonogram działań oraz przydzielono zadania. Cała inicjatywa została przekazana do wiadomości publicznej, zwłaszcza w środowisku lokalnym. W odpowiedzi na zaproszenie, w dzień realizacji projektu przybyły dzieci z sąsiednich przedszkoli, szkół, absolwenci i wszyscy chętni.

Na uczniów czekały sale, w których mieli możliwość porozmawiania między innymi z podróżnikiem-fotografem, ratownikiem medycznym, policjantem śledczym, mechanikiem, stylistą, twórcą komiksów, śpiewaczką operową, hokeistą, dermatologiem, weterynarzem, DJ-em, słynnym lekkoatletą. Uczniowie mogli uczestniczyć w rozprawie sądowej i zobaczyć, jak wygląda sala operacyjna.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE?)?

Do realizacji dobrej praktyki potrzebne jest zaangażowanie rodziców, uczniów i nauczycieli.

Profesjonalne zorganizowanie projektu polegało na wcześniejszej sprzedaży biletów na wybrany seans i rzetelnym przygotowaniu osób prowadzących prezentację. Bilety kosztowały symboliczną złotówkę. Konieczność sprzedaży biletów wynikała z potrzeby organizacyjnej (liczba uczestników warsztatów to około 20 osób) oraz zaplanowania kolejności odwiedzania poszczególnych stanowisk. Każda prelekcja trwała około 30 minut. W trakcie trwania imprezy prowadzone były przez rodziców loterie fantowe, quizy wiedzy, koło fortuny oraz stoiska z kawą i herbatą, pysznymi ciastami i goframi z bitą śmietaną. Dla smakoszy był chleb ze smalcem i kiszonymi ogórkami. Wszystkiego można było skosztować w nastrojowych, klasowych kawiarenkach. Pieniądze ze sprzedaży zasiliły konto rady rodziców, która dzięki temu mogła zasponsorować kilka jeszcze dodatkowych atrakcji, miedzy innymi zaprosić do współpracy firmę Mały Inżynier.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, PATRZĄC Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

W tym roku szkolnym  Zawodowe Walentynki odbędą się po raz drugi.  Uczniowie już wypowiedzieli się, jakie zawody by chętnie poznali. Rodzice planują, a nauczyciele wspomagają te działania.