NASZ OGRÓD – WSPÓLNIE TWORZYMY PRZESTRZEŃ WOKÓŁ SZKOŁY

Debaty wśród wszystkich grup szkolnej społeczności uświadomiły nam, że przestrzeń wokół budynku wymaga zmian, w tym także odpowiedniego zagospodarowania boisk. Dlatego też nasze pierwsze działanie polegało na oddzieleniu boiska szkolnego od parkingu i miejsca na apele szkolne. Granice wytyczyliśmy zielenią, drzewka pozyskaliśmy dzięki zbiórce i segregacji odpadów – w ten sposób połączyliśmy miłe z pożytecznym. Pozyskaliśmy ziemię ogrodniczą, a rodzice przynieśli sadzonki roślin do ogrodu skalnego. Dzięki tej akcji udało nam się zintegrować wielu rodziców, którzy wraz z dziećmi i nauczycielami mile spędzili czas przy ciężkiej, ale niezwykle satysfakcjonującej pracy. Zagospodarowaliśmy teren i posadziliśmy kwiaty i krzewy na skalniku przy szkole. Szkoła zakupiła nowe siatki na boiska, wytyczono też na nim linie, teraz można korzystać z boiska z przyjemnością.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Uważamy, że ta praktyka sprawdza się zwłaszcza w szkołach podstawowych, gdyż buduje pozytywne relacje, pokazują właściwe postawy i daje doświadczenie.

Myślimy, że gimnazja i szkoły średnie też mogłyby skorzystać z takiej praktyki, zwłaszcza w obszarze relacji, komunikacji i współpracy miedzy ludźmi.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Największą wartością wdrożenia tej praktyki jest właściwa współpraca i odpowiednia komunikacja w szkolnej społeczności. Tworzymy przyjazną przestrzeń, w której będziemy czuć się bardzo dobrze, a działania dodatkowo propagują ekologię, uczą dbałości o otaczającą nas przyrodę. Przy ich realizacji mamy okazję spotkać się, porozmawiać, wspólnie popracować i przekazać dzieciom zachowania godne naśladowania.

Zyskała również nasza miejscowość, gdyż teren wokół szkoły i boisko były zadbane, a korzystają z niego przecież także inni mieszkańcy.

Największym sukcesem jest wspólna integracja, chęć działania i poprawa komunikacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Po debatach ustaliliśmy, że musimy zacząć od komunikacji, zaangażowania większej grupy rodziców w życie szkoły.

Tworzenie planu prac rozpoczęliśmy od konsultacji z geodetą i osobami odpowiedzialnymi w gminie za zieleń. Szkoła zakupiła siatki do bramek i do siatkówki. W trakcie debat znaleźliśmy ciekawy sposób na wykorzystanie sadzonek – drzewka stworzą naturalne ogrodzenie poszczególnych boisk, oddzielając je od parkingu i placu apelowego. W marcu nauczycielka przyrody ogłosiła zbiórkę makulatury i innych surowców. Reakcja dzieci była zaskakująca – w ciągu kilku dni zebraliśmy 1300 kg makulatury! Rodzice zorganizowali transport surowców do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, gdzie zostały one wymienione na 60 drzewek. Także pracownicy ZUOK nas wsparli – zaproponowali transport sadzonek i podarowali 25 kg nasion trawy na uzupełnienie ubytków w murawie. W ramach dalszej współpracy zorganizowaliśmy w szkole zajęcia dotyczące segregacji odpadów zakończone niespodzianką – pokazami sokolniczymi.

Rodzice zorganizowali ziemię do skalnika.

Kilka dni później rozpoczęły się prace.