Nadciśnienie tętnicze – przyczyny, objawy, leczenie

Tonerin – test, opinie i recenzja kapsułek na nadciśnienie

CARDIPRO to idealny suplement na nadciśnienie tętnicze

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze) to utrzymujące się wysokie ciśnienie tętnicze.
Często nie można jej przypisać konkretnej przyczynie, ale czasami wynika ona z podstawowej choroby nerek lub zmiany hormonalnej.


Otyłość, siedzący tryb życia, stres, palenie tytoniu i nadmierna ilość alkoholu lub sodu (soli) w diecie może odgrywać rolę w genezie nadciśnienia u osób, które mają predyspozycje do nadciśnienia.

U większości badanych nadciśnienie jest bezobjawowe.

Diagnoza

Diagnoza jest stawiana po dwukrotnym lub wielokrotnym pomiarze ciśnienia krwi.
Najpierw zaleca się pacjentowi schudnąć, rzucić palenie i zmniejszyć ilość sodu i tłuszczu w diecie.
Podaje się leki przeciwnadciśnieniowe.
Dla wielu słowo nadciśnienie sugeruje nadmierne napięcie, nerwowość lub stres. Pod względem medycznym nadciśnienie tętnicze odnosi się do stwierdzenia utrzymującego się wysokiego ciśnienia krwi, niezależnie od przyczyny. Ponieważ zwykle nie wywołuje ona objawów przez wiele lat, aż do momentu uszkodzenia narządów witalnych, nadciśnienie jest od lat nazywane cichym zabójcą. Niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko wystąpienia takich problemów jak udar mózgu, tętniak, niewydolność serca, zawał serca i przewlekłe choroby nerek.

Szacuje się, że ponad 75 milionów Amerykanów cierpi na nadciśnienie. Wysokie wartości ciśnienia krwi występują częściej u osobników rasy czarnej: 41% osób dorosłych rasy czarnej, w porównaniu z 28% osób dorosłych rasy białej i 28% Amerykanów meksykańskich. Rozwija się również, z dużą częstotliwością, na terenach Azji Wschodniej i Pacyfiku (np. Koreańczycy, Tajowie, Polinezyjczycy, Mikronezjanie, Filipińczycy i Maorysi). Konsekwencje nadciśnienia są bardziej dotkliwe dla osób czarnej rasy i urodzonych w Azji. Nadciśnienie tętnicze występuje częściej u osób starszych: dwie trzecie osób w wieku 65 lat i więcej, w porównaniu z jedną czwartą osób w wieku od 20 do 74 lat. Osoby z ciśnieniem tętniczym w normie wieku 55 lat są w 90% narażone na ryzyko wystąpienia nadciśnienia w pewnym momencie na przestrzeni lat. Częstość występowania nadciśnienia jest dwukrotnie wyższa u osób otyłych niż u osób nie otyłych.

W Stanach Zjednoczonych tylko około 81% osób z nadciśnieniem tętniczym jest zdiagnozowanych. Spośród osób, u których zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze, około 73% jest leczonych, a spośród leczonej populacji około 51% ma odpowiednio kontrolowane wartości ciśnienia krwi.

Koncentracja na starzeniu się: Nadciśnienie tętnicze


Zmiany spowodowane wiekiem mogą przyczyniać się do powstania nadciśnienia bez żadnej przyczyny (nadciśnienie pierwotne). Wraz z wiekiem duże arterie stają się stopniowo usztywniane, a małe częściowo niedrożne. Niektórzy eksperci są zdania, że usztywnienie w połączeniu ze zwężeniem tętnic małych może częściowo tłumaczyć, dlaczego ciśnienie krwi wzrasta wraz z wiekiem.

Podczas pomiaru ciśnienia krwi rejestrowane są dwie wartości. Wyższa wartość oznacza najwyższe ciśnienie w tętnicach osiągnięte podczas skurczu serca (skurczu). Niższa wartość oznacza najniższe ciśnienie krwi w tętnicach osiągnięte tuż przed ponownym skurczem serca (rozkurcz). Ciśnienie krwi jest zgłaszane jako ciśnienie skurczowe/rozkurczowe, na przykład 120/80 mmHg (milimetrów rtęci). Odczyt ten określany jest jako „120 powyżej 80”.


Klasyfikacja ciśnienia krwi


Ciśnienie krwi u dorosłych jest klasyfikowane jako normalne, podwyższone, stopień 1 nadciśnienia (łagodne) lub stopień 2 nadciśnienia.  Ryzyko powikłań wzrasta jednak wraz ze wzrostem wartości ciśnienia krwi, nawet w granicach wartości normalnych, dlatego też limity te są nieco arbitralne.

Nadciśnienie tętnicze jest szczególnie poważną formą nadciśnienia. Ciśnienie rozkurczowe wynosi co najmniej 120 mmHg i istnieją dowody na postępujące uszkodzenia jednego lub więcej narządów życiowych (na ogół mózgu, serca i nerek), często związane z różnymi objawami. Nadciśnieniowa sytuacja nadzwyczajna nie jest jednak powszechna, ale jest znacznie bardziej rozpowszechniona wśród osób czarnych niż białych, wśród mężczyzn niż kobiet oraz wśród osób z niższych klas społeczno-ekonomicznych.


Kontrola ciśnienia krwi przez organizm

Ciało posiada liczne mechanizmy kontroli ciśnienia krwi. Na przykład, może on być różny

  • Ilość krwi pompowanej z serca
  • Średnica tętnic
  • Objętość krwi krążącej w strumieniu krwi


Aby zwiększyć ciśnienie, serce może pompować więcej krwi poprzez zwiększenie siły lub częstotliwości skurczu. Małe tętnice (tętniczki) mogą się zwężać (kurczyć), zmuszając krew do przechodzenia przez węższą przestrzeń niż normalnie przy każdym uderzeniu serca. Ponieważ ta przestrzeń w tętnicach jest węższa, ta sama ilość krwi, która przez nie przechodzi, wytwarza większe ciśnienie. Żyły mogą się zwężać, aby zmniejszyć ich zdolność do zatrzymywania krwi, wpychając więcej krwi do tętnic. W rezultacie wzrasta ciśnienie krwi. Płyny mogą być dodawane do krwiobiegu w celu zwiększenia objętości krwi, a tym samym spowodować wzrost ciśnienia krwi.

Aby obniżyć ciśnienie krwi , serce może pompować z mniejszą siłą lub z mniejszą prędkością , tętniczki i żyły mogą się rozszerzać i część objętości krwi może być usunięta z krwiobiegu.

Mechanizmy te są kontrolowane przez układ współczulny, część autonomicznego układu nerwowego (część układu nerwowego, która reguluje mechanizmy ciała wewnętrznego i która nie wymaga dobrowolnego wysiłku) oraz przez nerki. System współczulny używa różnych instrumentów, aby tymczasowo spowodować wzrost ciśnienia krwi w przypadku reakcji „atak lub ucieczka” (fizyczna reakcja organizmu na zagrożenie).

Ciśnienie krwi zmienia się naturalnie w ciągu całego życia człowieka. Niemowlęta i dzieci mają znacznie niższe ciśnienie krwi niż dorośli. Dla prawie wszystkich żyjących w krajach uprzemysłowionych, takich jak Stany Zjednoczone, ciśnienie krwi wzrasta z wiekiem. Skurczowe ciśnienie krwi wzrasta co najmniej do 80 roku życia, a rozkurczowe wzrasta do 55-60 roku życia, a następnie stabilizuje się lub nawet spada. Jednak w przypadku osób mieszkających w niektórych krajach rozwijających się ani skurczowe, ani rozkurczowe ciśnienie krwi nie wzrasta wraz z wiekiem, a nadciśnienie tętnicze prawie nie występuje; wynika to prawdopodobnie z faktu, że spożycie sodu w diecie jest niskie, a poziom aktywności fizycznej wyższy.

Regulacja ciśnienia krwi: układ renina-angiotensyna-aldosteron
Układ renina-angiotensyna-aldosteron składa się z serii reakcji, które pomagają w regulacji ciśnienia krwi.

  • Kiedy ciśnienie krwi spada (dla skurczowego, do 100 mmHg lub mniej), nerki uwalniają enzym reninowy do krwiobiegu.
  • Renina dzieli angiotensynogen, duże białko krążące w strumieniu krwi, na kilka fragmentów. Jednym z nich jest angiotensyna I.
  • Stosunkowo nieaktywna angiotensyna I jest dzielona na fragmenty przez enzym konwertujący angiotensynę (ACE).