MURALE

Teren naszego ośrodka jest sukcesywnie modernizowany, aby jak najlepiej spełniać wymagania dzieci słabowidzących i niewidomych. Został zagospodarowany teren na boisko i plac zabaw. W ostatnim czasie wymieniono też frontowe ogrodzenie. Boczne płyty pozostały w nienaruszonej formie. Uczniowie postanowili ożywić ich szarość i ozdobić je muralami. W związku z tym został ogłoszony konkurs na projekt murali.  Teraz pod opieką nauczyciela plastyki, we współpracy z rodzicami (malowanie fasady podkładem i wspólne wykonanie części murali), na przęsłach ogrodzenia uczniowie wykonują kolejne murale (powstał już „Podwodny świat” i „Kredki”). Kolejne murale powstaną wiosną roku 2015.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Nasza dobra praktyka jest uniwersalna i  może być skierowana do wszystkich typów szkół. Dzięki niej dzieci rozwijały umiejętności plastyczne, poznawały techniki tworzenia szablonów (w celu przeniesienia małego rysunku na większą powierzchnię). Miały możliwość doskonalenia umiejętności nazywania kierunków (prawy górny róg, lewy dolny róg – to informacje dla dzieci młodszych lub dla naszych uczniów słabowidzących). Nasi uczniowie wykorzystywali pomoce optyczne i poznali ich różnorodne zastosowania (nie tylko do czytania).

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Nasi uczniowie rozwinęli umiejętność współdziałania podczas tworzenia szablonów i przenoszenia ich na mury oraz wspólnego malowania na dużej powierzchni (oprócz autorów projektów, murale malowali także ich szkolni koledzy i koleżanki). Cała lokalna społeczność może teraz podziwiać nasze ogrodzenie. Szkoła zyskała atrakcyjny wygląd, a wspólna praca rodziców, dzieci i nauczycieli miała kluczowe znaczenie dla rozwijania współpracy.

Oprócz dobrej zabawy, która towarzyszyła nam podczas wykonywania murali, zdecydowanie poprawiła się współpraca i komunikacja z rodzicami, którzy teraz chętniej podejmują działania na rzecz szkoły. Otoczenie jest atrakcyjniejsze dla uczniów, a ciekawy pomysł i jego realizacja zwracają uwagę wielu osób, które odwiedzają nasz ośrodek.

Uczniowie, dzięki wspólnej realizacja zadania, mieli możliwość obserwacji, planowania i powstawania konkretnego działania od podstaw – i wzięcia w nim udziału. Mogli współdecydować o wyglądzie miejsca, w którym spędzają znaczną część dnia, co daje im poczucie, że szkoła jest ich miejscem. Zaangażowanie rodziców i nauczycieli dodatkowo motywowało do wspólnego tworzenia, dało też możliwość sprawdzenia się w procesie współtworzenia w większej grupie rówieśników, we współpracy z rodzicami i nauczycielami.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Teren naszego ośrodka jest sukcesywnie modernizowany, tak aby jak najlepiej spełniał wymagania dzieci słabowidzących i niewidomych oraz zapewnił im bezpieczeństwo, zaspokoił potrzeby w zakresie edukacji i relaksu po zajęciach dydaktycznych. W związku z tym został zagospodarowany teren na boisko i plac zabaw. W ostatnim czasie wymieniono frontowe ogrodzenie. Boczne płyty pozostały w nienaruszonej formie. Uczniowie i  rodzice wystąpili z propozycją ożywienia ich szarości i pokrycia ich muralami. Wspólny pomysł okazał się tak interesujący, że postanowiono go zrealizować.

Skonsultowano go również ze specjalistą w dziedzinie takich form malarstwa. Wyznaczono nauczyciela-opiekuna: został nim nauczyciel plastyki).

Wkrótce został zorganizowany konkurs na projekt murali. Uczniowie wykonali prace różnymi technikami i przekazali w ten sposób swoje wizje przyszłych murali. Na konkurs wpłynęło 35 prac. Jury, składające się z rodziców i nauczycieli, wybrało najlepsze projekty.