KAWIARENKA „RETRO – JEDYNECZKA”

Naszym zamiarem było stworzenie alternatywy dla szkolnego sklepiku, miejsca, w którym dzieci zaopatrywałyby się w artykuły spożywcze, a równocześnie mogłyby spokojnie spędzić czas przerw, porozmawiać, zjeść śniadanie. W trakcie realizacji tego projektu zrodziła się inicjatywa zorganizowania akcji „Dzień Łasucha”.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Zadanie jest przedsięwzięciem długofalowym, które będziemy realizować przez kolejne lata. Jest ono możliwe do przeprowadzenia w każdym typie szkoły, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum lub liceum. Potrzeba tylko dobrych chęci i zaangażowania wszystkich stron: uczniów, nauczycieli i rodziców. Istotnym elementem dla powodzenia tej praktyki jest posiadanie odpowiedniego miejsca na kawiarenkę.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki realizacji projektu pomieszczenie naszej szkoły, które do tej pory nie znalazło odpowiedniego przeznaczenia, zostało ciekawie i z pożytkiem zagospodarowane. Szkolny sklepik, który po kilkudziesięciu latach nie spełniał już swojej roli, został zlikwidowany, a Spółdzielnia Uczniowska „Przyjaźń” przeniosła swoją działalność do nowego pomieszczenia. Ponadto, dzięki temu działaniu rozwinęła się współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami, którzy bardzo chętnie się w nie zaangażowali. Dzieci zyskały nowy sklepik i dodatkowe miejsce na spędzania czasu wolnego, z czego chętnie korzystają. Sukcesem okazała się również comiesięczna akcja „Dzień Łasucha”. W jej ramach rodzice i nauczyciele przygotowują słodkie, domowe wypieki i desery, które tego dnia są do nabycia w kawiarence. Dochód ze sprzedaży zostaje w całości przeznaczony na doposażenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki.

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU, JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁĄ REALIZOWANA.

W odpowiedzi na głosy docierające zarówno ze strony rodziców, jak i uczniów, a dotyczące stanu i wyposażenia sklepiku szkolnego, zrodziła się idea adaptacji nieużywanego pomieszczenia szkolnego na kawiarenkę. Angażując w czasie wakacji chętnych rodziców i pracowników szkoły, przystąpiono do remontu sali. Odmalowano ściany, pozyskano meble, wykonano kontuar. Z początkiem roku szkolnego rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły zostali poproszeni o doposażenie pomieszczenia w dekoracje i bibeloty w stylu retro. Dzięki tej zbiórce pozyskano m.in. naczynia kuchenne, porcelanę, serwety oraz stary sprzęt grający. Jedna z mam podjęła się wykonania własnoręcznie szydełkowanych firanek. Znaleziono również wykonawcę szyldu z nazwą kawiarenki.

4 (80)
4 (81)
4 (82)

Nauczyciel – opiekun spółdzielni uczniowskiej działającej od wielu lat w naszej szkole wybrał uczniów chętnych do pracy w kawiarence i zatroszczył się o odpowiedni asortyment towarów. Rodzice i uczniowie mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat wystroju, umeblowania i dostępnego towaru. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione, niektóre są w trakcie realizacji. Ze strony rodziców została przedstawiona propozycja zakupu stylowych stolików i krzeseł oraz ozdobienia jednej ze ścian fototapetą. W tym celu zorganizowano dodatkową zbiórkę funduszy, przeznaczonych na doposażenie kawiarenki.

4 (83)

W ramach działalności kawiarenki została zaplanowana cykliczna akcja „Dzień Łasucha”. Związany z nią był konkurs graficzny, ogłoszony we wrześniu wśród uczniów klas IV-VI. Celem było zaprojektowanie naklejki „Łasuchy dla świetlicy”. Zwycięski projekt stał się wzorem etykietki, którą każdy otrzymuje przy zakupie ciasta. Cieszymy się bardzo z zaangażowania rodziców, którzy przejmują rolę gospodarza i sponsora każdego kolejnego „Dnia Łasucha”, organizowanego według ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu. Dzieci z niecierpliwością oczekują tego wyjątkowego dnia, a słodkości znikają z prędkością światła. Wszystkie dochody uzyskane ze sprzedaży ciast przeznaczane są dla świetlicy szkolnej. Wychowawca, wspólnie z uczniami, decyduje o wyborze pomocy i sprzętu potrzebnego świetlicy.

4 (84)
4 (85)
4 (86)
4 (87)
4 (88)
4 (89)

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Aby zaplanowane działanie mogło zostać zrealizowane, potrzebne były przede wszystkim zaangażowanie, poświecenie wolnego czasu i chęć współpracy. Wielu rodziców i nauczycieli zostało darczyńcami. Dzięki temu, przy niewielkich nakładach finansowych, kawiarenka rozpoczęła swoją działalność.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Dla dalszego skutecznego działania niezbędne jest nieustanne zaangażowanie wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Istotne jest także urozmaicanie asortymentu kawiarenki, po konsultacjach z rodzicami i dziećmi, o artykuły promujące zdrowe żywienie.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Bardzo cieszy nas fakt, że do tej pory (a kawiarenka funkcjonuje już cztery miesiące) nie napotkaliśmy żadnych trudności w realizacji tego zadania, a wprost przeciwnie, rodzą się coraz to nowe pomysły i inicjatywy. W miarę naszych możliwości staramy się spełniać je na bieżąco.