DEBATA ZORGANIZOWANA PRZEZ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA

Przykład udanej debaty: Debata zorganizowana przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Białołęka

Jednym z przedsięwzięć kadencji 2011/2012 Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy było zorganizowanie debaty dorosłych ekspertów i władz z młodzieżą. Dotyczyła ona dwóch tematów: komunikacji i transportu miejskiego oraz spędzania wolnego czasu na Białołęce. Grupy dyskusyjne współpracowały z ekspertami: zastępcą burmistrza, przedstawicielem Zarządu Transportu Miejskiego; pracownikiem ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, naczelnikiem dzielnicowego wydziału kultury, dyrektorem Białołęckiego Ośrodka Kultury.
Zanim doszło do spotkania młodzieży z dorosłymi ekspertami, młodzieżowi radni dużo czasu spędzili na przygotowaniach wszystkich uczestników do debaty. Przeprowadzili analizę mocnych i słabych stron swojej dzielnicy oraz szans i zagrożeń, jakie niesie sytuacja zewnętrzna (tzw. analizę SWOT). Wybrali uczniów i uczennice reprezentujących poszczególne szkoły, którzy zaprosili ekspertów. Czas przygotowań debaty trwał ponad miesiąc.
Młodzież w czasie debaty zaprezentowała kilka największych problemów oraz propozycje rozwiązań, które odnosiły się głównie do bieżących zmian, np. pomysłu budowy metra w stronę Białołęki, organizacji ruchu po otwarciu Mostu Północnego, perspektywy rozbudowy linii tramwajowej w stronę Nowodworów. Uczestnicy debaty dość mocno zasygnalizowali brak możliwości rozwoju kulturalnego na terenie „Zielonej Białołęki”, brak kawiarni lub miejsc przeznaczonych do spotkań młodzieżowych, brak przychylności dorosłych do projektów młodzieży oraz ich niskie zaangażowanie w motywowanie uczniów do działania.
Celem debaty było zwiększenie zainteresowania młodzieży problemami komunikacyjnymi oraz sposobami spędzania wolnego czasu na Białołęce. Na koniec debaty zebrane pomysły i wizje młodych mieszkańców Białołęki zostały przekazane do Rady Dzielnicy.