DEBATA O ORGANIZACJI PRACY PIELĘGNIARKI

18 XI 2013 r. w SP nr 13 w Starachowicach odbyła się wspólna debata uczniów dwóch sąsiadujących ze sobą szkół – Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów oraz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego. W debacie rolę ekspertów pełnili dyrektorzy obydwu szkół oraz opiekunowie samorządów uczniowskich. Tematem debaty było usprawnienie pracy pielęgniarki szkolnej przez zmianę lokalizacji jej gabinetu. Spotkanie prowadziła p. Renata Jakubiec, opiekunka Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 4. Uczniowie chętnie wypowiadali się na szkolnym forum. Dyskusja była ożywiona i bardzo owocna, odzwierciedlająca wagę problemu. Poruszany przez młodzież temat został również przez dyrektorów szkół uznany za istotny. W wyniku burzliwej dyskusji uczniowie wysunęli zalecenia: zmiana lokalizacji gabinetu pielęgniarki szkolnej (większe pomieszczenie); dodatkowe wyposażenie gabinetu (parawany, druga leżanka, przenośna apteczka, zakup wózka inwalidzkiego); informacja o numerze telefonu pielęgniarki. Dyrektorzy obu szkół zobowiązali się do przemyślenia propozycji uczniów i podjęli decyzję o zmianie lokalizacji wspólnego gabinetu pielęgniarki szkolnej w czasie ferii zimowych lub wakacji oraz spełnianiu drobnych postulatów na bieżąco.
Dwa miesiące po debacie widać już jej efekty. Szkoła ma wózek inwalidzki. Ma on służyć do transportu poszkodowanych z hali sportowej do gabinetu pielęgniarki. Pielęgniarka ma także swój telefon, znany wszystkim uczniom. Dyrekcja planuje remont pomieszczenia, które będzie przygotowane na gabinet w trakcie ferii lub wakacji. Zbiera także fundusze na ten cel.