CAFE WAWELSKA

Na podstawie rozmów z uczniami i rodzicami, a także wyników ankiety, ustalono, że konieczny jest remont sklepiku szkolnego. Postanowiono stworzyć przyjemną kawiarenkę, w której podawane będzie zdrowe jedzenie.
Na początku wybrano zespół do spraw kawiarenki i sklepiku. Wykonany został projekt architektoniczny przebudowy sklepiku i urządzenia kawiarenki. Zorganizowano zbiórki pieniędzy: loterię, kiermasz, nawiązano kontakt z Fundacją Kościuszkowską oraz absolwentami – jako możliwymi sponsorami. Przeprowadzono konkurs na ajenta sklepiku, podpisano nową umowę z określeniem asortymentu. Wykonany został profesjonalny remont sklepiku i otoczenia, powstało nowe miejsce przygotowania produktów i nowe miejsce odpoczynku uczniów. Uczniowie przeprowadzili konkurs na nazwę kawiarenki – wygrała propozycja Cafe Wawelska (od nazwy ulicy, przy której znajduje się liceum). W kawiarence sprzedawane są produkty, które uczniowie i rodzice w ankietach wskazali jako zdrowe.

Zdjęcia prezentują sklepik przed remontem i stworzoną w jego miejsce kawiarenkę. Zdjęcia: VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.