BOISKO MARZEŃ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Działanie miało na celu poprawienie warunków funkcjonowania szkoły przez wybudowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych. Uczniowie, nauczyciele i rodzice podjęli decyzję o wzięciu udziału w projekcie budżetu obywatelskiego, ogłoszonego przez UM Zielona Góra. Od lat borykamy się z problemem zniszczonych prze lata używania boisk. Wielokrotnie obiecano nam naprawę, sporządzono projekt nowego boiska wielo-funkcyjnego, ale nigdy nie dochodziło do realizacji. Projekt stracił ważność, a my pozostaliśmy bez boiska. Postanowiliśmy wspólnie – nauczyciele, uczniowie , rodzice – wziąć sprawy w swoje ręce. Wystarczyło tylko udowodnić mieszkańcom miasta, że nasz projekt jest najważniejszy. Nie była to sprawa łatwa. Do budżetu obywatelskiego zgłoszonych zostało ponad 90 projektów, które dla mieszkańców były równie ważne, jak nasz. Z wielką więc desperacją i odwagą przystąpiliśmy do przekonywania, że to właśnie my najbardziej potrzebujemy wsparcia. Poprosiliśmy o poparcie znajomych, sąsiadów, przyjaciół. Kiedy to nie wystarczyło, ruszyliśmy całą szkoła do sklepów, zakładów pracy, innych szkół i uczelni z prośbą o poparcie. Musieliśmy  zdobyć zaufanie mieszkańców. Dzięki naszej wspólnej pracy uzyskaliśmy liczbę głosów, która pozwoliła na realizację projektu. Dzięki temu nasza szkoła wzbogaciła się o nowe boisko i dużą grupę przyjaciół.

DO KOGO DOBRA PRAKTYKA JEST SKIEROWANA? KTO MOŻE REALIZOWAĆ DOBRĄ PRAKTYKĘ?

Praktyka może by skierowana do wszystkich placówek szkolnych i przedszkolnych, które mają odwagę i pomysł na podjęcie działań we wszelkich inicjatywach samorządowych, lokalnych i środowiskowych. Propozycje samorządu są bardzo często kierowane do wszystkich placówek oświatowych, ale często nie podejmujemy wysiłków, ponieważ wydaje się nam, że nie znajdziemy wsparcia dla swoich projektów. Z góry stajemy na straconej pozycji. A okazuje się, że odpowiednia diagnoza problemu, a potem przedstawienie możliwości rozwiązania i pełna współpraca przy mobilizacji sił do przeprowadzenia projektu prowadzi do sukcesu. Do realizacji pomysłu potrzebni są zapaleńcy, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów i rodziców, ludzie mocno zaangażowani w przeprowadzanie działań, niezrażający się małymi niepowodzeniami. Nie bez znaczenia jest poparcie społeczności lokalnej – tak jak w naszym przypadku mieszkańców okolicznych osiedli, a także wielu przyjaciół szkoły.

CO OSIĄGNĘLIŚMY DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI? CO UDAŁO SIĘ POPRAWIĆ, JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZAĆ? NASZ NAJWIĘKSZY SUKCES.

Dzięki przeprowadzonym działaniom powstało wspaniałe, wielofunkcyjne boisko sportowe, spełnienie marzeń wielu pokoleń uczniów naszej szkoły. Dzięki temu rozwiązany został problem prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Sprzyja to lepszej organizacji pracy placówki. Poprawiły się warunki pracy nauczycieli wychowania fizycznego. Na boisku od rana odbywają się zajęcia, a po południu korzysta z niego młodzież z okolicznych osiedli. Boisko do późnych godzin wieczornych jest w pełni wykorzystywane. To namacalny wymiar naszego sukcesu. Jednak najważniejsze jest to, co osiągnęliśmy jako środowisko szkolne. Uwierzyliśmy we własną siłę. W to, że razem potrafimy wiele zdziałać. Dzięki temu zrodziło się już wiele kolejnych pomysłów, mamy zamiar je zrealizować już w przyszłym roku. Powstał projekt zagospodarowania starych, zniszczonych boisk, przekształcenia ich w „ścieżkę zdrowia”. Z pomysłem wystąpili uczniowie technikum drogowego. Stworzyli projekt techniczny ścieżki zdrowia dla osób niewidomych i słabowidzących. Ich pomysł znów wymaga wsparcia nauczycieli, rady rodziców i środowiska lokalnego. Projekt wzbudził duże zainteresowanie i akceptację w Polskim Związku Niewidomych. Pomysł został przedstawiony rodzicom na zebraniach i zyskał wielu sojuszników. Będziemy podejmować działania, żeby został zrealizowany.

Nasz zapał w dążeniu do realizacji projektu został także dostrzeżony w mieście. Zgłosiły się do nas inne szkoły, które chcą skorzystać z kolejnego budżetu obywatelskiego, z prośbą o wskazówki przy organizacji działań.

Realizacja projektu boiska stała się kołem zamachowym dla innych pomysłów. Nie ma rzeczy niemożliwych, razem jesteśmy w stanie rozwiązać wiele problemów!

SPOSÓB WDROŻENIA PRAKTYKI. KROK PO KROKU JAK DOBRA PRAKTYKA BYŁA REALIZOWANA.

Zespół Szkół Budowlanych to technikum o blisko 60-letnich tradycjach. Jest to szkoła osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce i równocześnie kładąca nacisk na rozwój wychowawczy i fizyczny. Największą bolączką był stan szkolnych boisk , które od wielu lat nadawały się do remontu. Kilkakrotnie powstawały plany budowy, nawet już zaawansowane, nowych boisk. Zwodzeni byliśmy wieloma obietnicami ich realizacji. Ale nasze boisko, choć oblegane przez uczniów i mieszkańców najbliższych osiedli, wciąż pozostawało w opłakanym stanie. Po 10 latach bezowocnego czekania postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce. Od kilku lat ogłaszany jest przez Urząd Miasta budżet obywatelski, do którego można zgłaszać najpotrzebniejsze projekty do realizacji na terenie Zielonej Góry. Żeby projekt wszedł do budżetu, należy zdobyć poparcie mieszkańców miasta. Na posiedzeniu rady rodziców, samorządu szkolnego i rady pedagogicznej, po krótkim przedstawieniu problemu przez przewodniczącego rady rodziców, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu. Była to sprawa trudna do przeprowadzenia, ponieważ wiązała się ze zdobyciem zaufania i zainteresowania naszym problemem całego miasta oraz udowodnienia, że to największa potrzeba w mieście. Strategia działań polegała na opracowaniu planów zdobycia jak największej ilości głosów, które musiały być opatrzone peselem, adresem i podpisem osób popierających projekt. Uczniowie przygotowali plakat wzywający do poparcia naszych działań i stworzyli mapę miasta z zaznaczonymi punktami, gdzie możemy zdobyć poparcie. Następnie wraz z nauczycielami zdobywali podpisy chodząc od domu do domu, w autobusach, sklepach, zakładach pracy, na uczelniach, w szkołach. Z ogromną przychylnością spotkaliśmy się wśród mieszkańców najbliższych ulic i osiedli. Dni zdobywania poparcia były dla nas wszystkich sprawdzianem zaangażowania w sprawy szkoły, a jednocześnie wykazaliśmy, jak ważny dla nas wszystkich jest problem, który możemy wspólnie rozwiązać. W czasie, kiedy część uczniów i nauczycieli zdobywała głosy poparcia, w szkole działała grupa weryfikująca dane i zliczająca głosy. Po ostatecznym zebraniu wszystkich list poparcia zostały one komisyjnie policzone, spakowane i przewiezione przez przewodniczącego rady rodziców do Urzędu Miasta. Czekaliśmy w napięciu na ogłoszenie wyników. Aż w końcu na stronie UM pojawiło się ogłoszenie, z którego wynikało, że jesteśmy na drugim miejscu wśród 90 dużych projektów i tym samym nasz projekt trafi do realizacji. Nie do końca wierzyliśmy naszemu szczęściu. Ale nastał ten dzień, kiedy na teren przeznaczony na boiska wjechały ciężkie maszyny. Nasze marzenia zaczęły się spełniać. Wykonawcy nie mieli z nami łatwego życia – jako uczniowie szkoły budowlanej czuliśmy się w obowiązku śledzić postęp robót. We wrześniu tego roku boisko zostało oddane do użytku. Odbywają się na nim zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego, rozgrywki osiedlowe. Wieczorem boisko jest oświetlone. Z przyjemnością widzimy, że do zgaśnięcia świateł z boiska korzysta dużo młodzieży. Na wiosnę planujemy mecz „Budowlanka kontra reszta świata” i festyn dla okolicznych mieszkańców i sympatyków szkoły, którzy nam pomogli. Trudno opisać radość z tego powodu. To jest nasz pomysł i nasza realizacja. Poczuliśmy, że wspólnie możemy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała i funkcjonowała szkoła. Przy tym okazało się, że możemy być partnerami w podejmowaniu i działaniu – uczniowie i nauczyciele – ciesząc się przy tym wsparciem rodziców. Mamy również w mieście dużą grupę przyjaciół, którzy zaufali nam i wsparli naszą inicjatywę. Nasze działanie raczej trudno naśladować. Ale na pewno warta naśladowania jest odwaga do podejmowania działań, determinacja i zdolność przekonywania, ciężka praca oraz umiejętność pracy w grupie, w której jesteśmy dla siebie pełnoprawnymi partnerami.

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI DOBREJ PRAKTYKI (PIENIĄDZE, CZAS, JAKIE OSOBY, CO JESZCZE)?

Do realizacji naszego działania były potrzebne niewielkie środki na papier do ksero, duża ilość długopisów oraz sprawna organizacja.

CO JESZCZE MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ DODATKOWO, Z PUNKTU WIDZENIA NASZYCH DZISIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ? CZY KOGOŚ JESZCZE WŁĄCZYĆ DO REALIZACJI?

Gdybyśmy mieli jeszcze raz przystąpić do projektu, z całą pewnością zrobilibyśmy to dużo wcześniej. Nasze wątpliwości rodziły się w związku z brakiem wiary w pozytywne zakończenie sprawy. Teraz już wiemy, że przy odpowiedniej organizacji działań, połączonej z zapałem i determinacją, jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrealizować.

CO SIĘ NIE UDAŁO, Z JAKIEGO POWODU, CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ INACZEJ?

Nasza wspólna praca zakończyła się sukcesem, więc udało nam się wszystko!

DODATKOWE UWAGI